Postmodern Dönemde Bedenin Tüketim Temelinde Yeniden İnşası

Bu çalışmada, bedenin tüketim temelinde yeniden inşası ele alınmakta ve bedene postmodern dönem nasıl yaklaşmakta ve bedeni nasıl inşa etmektedir? Soruları tartışılmaktadır. Postmodern dönemde gençlik ve güzellik yalnızca bir ideal olarak kalmamakta, beden, pek çok kurum ve pratik yoluyla erişilebilir, değiştirilebilir, hükmedilebilir bir hedef olarak görülmektedir. Püritanizmden sonra fiziksel ve Devamı…