Unvanlar / Görevler

 Doçent Doktor

Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2015—Devam Ediyor

 Yardımcı Doçent Doktor

Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2013—2015

 Araştırma Görevlisi Doktor

Fırat Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2011—2013

 Araştırma Görevlisi

Fırat Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2010—2011

 Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı
2003—2010

Meslekî ve İdari Deneyim

Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
09/04/2017—Devam Ediyor

 Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
26/10/2017—Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
01/03/2016—Devam Ediyor

Anabilim / Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
24/09/2013—01/09/2015

Eğitim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Din Sosyolojisi / 2005—2011

Yüksek Lisans

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Kamu Yönetimi / 2008—2009

Lisans

Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi
İktisat / 2007—2011

Lisans

Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği / 1999—2003