Yayın Kurulu Üyesi
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
02/01/2013—01/09/2013

EPOKHE Sosyal Bilimler Dergisi
15/12/2017 – Devam Ediyor

Danışma Kurulu Üyesi
Mütefekkir – Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
13/05/2014 – Devam Ediyor

İslami Araştırmalar Dergisi
01/07/2017 – Devam Ediyor

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi
05/01/2018 – Devam Ediyor

Editör
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
02/01/2013—01/09/2013

Yardımcı Editör
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
01/01/2012—01/01/2013