— 2017 —

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Ekim 2017

İslami Araştırmalar Dergisi / Eylül 2017

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Eylül 2017

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Nisan 2017

— 2016 —

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Kasım 2016

Bilimname – Düşünce Platformu / Ekim 2016

Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi / Ağustos 2016

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Ağustos 2016

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Nisan 2016

— 2015 —

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Eylül 2015

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Haziran 2015

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi / Ağustos 2015

Birey ve Toplum Dergisi / Nisan 2015

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Mart 2016

— 2014 —

Mütefekkir – Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi / Haziran 2014

— 2013 —

Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic / Haziran 2013

Educational Research and Reviews / Ağustos, Mayıs 2013

The Journal of Academic Social Science Studies / Şubat 2013